Sa Kabila Ng Lahat

(J. Nez F. Marcelo)

Panginoon narito kang gumagabay sa akin
Pag-ibig Mong wagas ay kakamtin
Walang makakapantay,sa awa mong taglay
O,Panginoon,buhay Mo'y iaalay...

Panginoon,dulot Mo ay pag-asang walang hanggan.
Puso Mo ay sa mundo nakalaan
Kapangyarihan Mo'y tunay
Aking isasalaysay
O,Panginoon....dakila Kang tunay..

Koro:
Sa kabila ng lahat
Yayakapin Mo pa rin ako
Sa kabila ng lahat
Aakayin Mo pa rin ako
Sa kabila ng lahat
Buhay Mo'y inalay Mo
Sa kabila ng lahat
Pinatawad Mo ako.


 

Design by Amanda @ Blogger Buster